Vaka Çalışması

Vaka Çalışması ile Karar Verme Yeteneklerinizi Geliştirerek İş Hayatındaki Problemlere Yenilikçi Çözümler Sunun

Vaka analizi çalışmaları ile yöneticilerin, iş hayatından örnek problemlere yenilikçi çözümler üreterek karar verme yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu çalışmalarda farklı örneklerin irdelenmesi ile katılımcıların alışık oldukları düşünce sistemlerinin dışında yaratıcı ve sorun çözücü bir tarzda düşünmeleri teşvik edilir, bilginin gerçek durumlar
üzerinden ele alınması ile öğrenmede kalıcılık sağlanır.

16 SAAT VAKA ÇALIŞMASI İLE;

  • Gerçek Hayattan Örnekleri Uzmanlar Eşliğinde Tartışarak
  • Karar Verme Yeteneklerini Geliştirme
  • Problemlere Yenilikçi Çözümler Sunma