SAHA MBA'i Keşfet

Savunma Sanayisini Merkeze Alan Dönüştürücü Bir Öğrenme Deneyimi

SAHA MBA Programı kendi zirvesine yönelmiş, değerlerinden ilham alan, bilgisi ve enerjisiyle kurumunu ve çalışanlarını harekete geçirecek lider bir yönetici olma ülküsüyle tasarlanmış, özgün bir yönetici geliştirme programıdır. Savunma, havacılık ve uzay sektörleri ekosisteminde faaliyet gösteren firmalarda görevli yönetici adayları, yöneticiler ve firma sahiplerine yöneliktir. 

Eğitim Programı ve içeriği dünyanın en önemli 15 üniversitesinin programları incelenip özgün ihtiyaçlarımızla uyumlandırılarak oluşturulmuştur.

SAHA MBA Programı, SAHA İstanbul’un ekosistemde tespit ettiği ihtiyaçlar ve sektör tecrübesi ile TÜBİTAK TÜSSİDE’nin yönetim bilimleri alanındaki araştırmaları ve deneyimleri güç birliğinde ilk olarak 2019 yılında uygulanmıştır. Sürekli iyileştirme ülküsünden hareketle güncellenerek 2020 yılı programı oluşturulmuştur.

Programın Amacı

Kendini Yönet

İşini Yönet

Ekibini Yönet

SAHA MBA’i Farklı Kılanlar

SAHA MBA Programı savunma, havacılık ve uzay sanayii ekosisteminde faaliyet gösteren firmalarda görevli yönetici adayları ve firma sahiplerine özel tasarlanmış dönüştürücü bir öğrenme deneyimidir.

Savunma sanayisi ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yönetsel yetkinlikler ve SAHA MBA 2019 Programındaki deneyimler doğrultusunda program kurgusu ve eğitmen seçimleri özgün bir yaklaşımla ele alınmıştır. Programımız bu yönüyle, bilginin iş dünyasına dokunacağı şekilde uygulama ve tecrübelerle harmanlanmış, yereli merkez alan ve yüzü evrensele dönük yönetim yaklaşımları arasında köprü kuran ve ayrıca dijital çağın iş gereksinimlere uygun hale getirilmiş etkileşimli bir program olma özelliğine sahiptir.

SAHA MBA Programında çevrim içi eğitimler yüz yüze eğitimleri destekler nitelikte konumlandırılmıştır. Bu kurguda katılımcıların “sürecin öğreticiliği” ilkesi doğrultusunda eğitmenlerle kurdukları etkileşimin sıklık ve sürelerinin artırılması, böylelikle öğrenme deneyiminin kalıcılığına katkı sunulması hedeflenmiştir.

Çevrimiçi ve yüz yüze eğitimleri destekler şekilde ilham veren davetli konuşmacılar serisi de öğretim programına dahil edilmiştir.

Program boyunca sunulacak eğitimlerde bilgi/beceri düzeyinde artış ve memnuniyet açılarından ölçme-değerlendirme çalışmalarına yer verilmiştir. Program sonunda katılımcıların bitirme sunumlarını başarılı ile gerçekleştirmeleri hedeflenmiştir. Katılımcıların ölçme-değerlendirme sonuçları ve eğitimlere devam durumlarına göre diploma verilmesi planlanmıştır.