İş Simülasyonu

“Strateji ve Liderlik Becerilerinin Uygulamaya Döküldüğü Deneyimsel Öğrenme Aracı ”

SAHA MBA’de bu yıl “teorik olarak kazanılan bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi” fikrinin desteklenmesi ve katılımcılarımızın gelişmeye açık yönlerine dair farkındalıklarını

artırmak için oyunlaştırılmış işletme yönetimi ve stratejisi simülasyonu uygulanacaktır.

İşletme yönetimi ve stratejisi simülasyonu sonuçları danışmanlar eşliğinde analiz edilecek ve çıktıları değerlendirilecektir.

  • Toplamda 6 aşama 1 pratik dönem ve akabinde de ardışık 6 dönem
  • 3 gün uygulamalı Simülasyon ve 2 hafta entegre Hardvard Business sisteminde vaka çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir.
  • Her dönemde, her takımın içindeki her katılımcı farklı bir rol üstlenecek ve şirketin karar setinde kendine atanmış olan kararları alacaktır.
  • 6 kişilik ekiplerde her aşamada CEO ve departman genel müdürleri görev değiştirecektir.

Eğitim oturumlarında iki uzman Cesim eğitmeni yer alarak; simülasyon sırasında grupların fasilite edilmesini, her dönemi takiben bilgilendirme oturumlarının yönetilmesini ve sürecin verimli işlemesi adına ihtiyaç duyulan desteğin tam olarak verilmesini sağlayacaktır.

Cesim’in benzersiz teknolojik özellikleri haricinde, simülasyon yaklaşımını rakiplerden ayıran en önemli özellik; her dönem sonrasında istasyonlardaki bölüm yöneticilerine aldıkları kararların şirket performansına nasıl yansıdığını gösteren de-briefing seanslarıdır.

Ekiplerin simülasyon boyunca elde ettikleri deneyime ile örtüşecek şekilde azami faydayı elde edebilmeleri için

  • Ekiplerin her dönemde izledikleri karar alma sürecinin tartışılması,
  • Karar alma sürecinde farklı yöneticilerin argümanlarının irdelenmesi,
  • Bu sürecin sonunda alınan kararların sonuçlara nasıl yansıdığının her yöneticiye ayrıntılı olarak anlatılması,
  • Benzer durumları gelecekte etkin bir şekilde yönetebilmek için katılımcılara bir araç seti ve yaklaşım çerçevesi (framework) verilmesi sağlanacaktır.
 
  

Strateji ve Uluslararası İşletme Yönetimi Simülasyonu

Odak Noktası:

Stratejik yönetim, uluslararası işletmecilik, işletme politikası.

Kullanım alanları:

Lisans ve lisansüstü düzeyde strateji ve uluslararası işletmecilik dersleri ile bitirme projeleri. Yöneticiler için işletme yüksek lisans programları ve şirket içi kurumsal eğitimler.

Vaka senaryosu:

Katılımcılar teknolojinin ve pazarın sürekli geliştiği bir ortamda, küresel bir teknoloji şirketini yönetmektedir. Müşteri tercihleri, büyüme oranları, para birimleri, vergi oranları ve tarifelerin farklılık gösterdiği üç farklı coğrafya bulunmaktadır. Simülasyon dönemleri boyunca, teknolojiler dört farklı nesil olarak evrilmektedir.

Katılımcıların görevleri:

Katılımcılardan beklenen; iki ayrı üretim noktasında iç kaynaklar ve fason üretim imkanlarını kullanarak, ticari faaliyetlerin yürütüleceği üç pazar bölgesi için bir arz-talep stratejisi belirlemek ve uygulamaktır. Yeni teknoloji ve ürün özelliklerine yönelik AR-GE faaliyetleri; uzun vadeli stratejiler ile ürün yaşam döngüsü yönetiminin belkemiğini oluşturmaktadır. Uluslararası vergilendirme transfer fiyatlandırması yoluyla yönetilirken, likidite de sermaye yapısı üzerinden kontrol edilmektedir. Opsiyonel olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ve AR-GE’den sorumlu insan kaynakları yönetim alanları da oyuna dahil edilebilmektedir.

Ana öğrenme alanları:

Teknoloji tabanlı ürün yol haritaları, küresel pazar ve üretim stratejileri. Ekonomik, politik, finansal, insan kaynakları, muhasebe, tedarik, üretim, lojistik, pazarlama, araştırma ve yenilik dahil olmak üzere, çeşitli yönetimsel disiplinleri içeren bir dizi kavram.

Ana başarı faktörleri:

Başarı hem operasyonel, hem de finansal temel göstergelerle ölçülmekte ve karşılaştırılmaktadır. Simülasyondaki esas başarı göstergesi; tüm temel başarı faktörlerini tek bir ölçülebilir kriter altında bilrleştiren hissadar kazancıdır. Bu ölçüt takımların performansını karşılaştırmak için de kullanılmaktadır.

Beklenen faydalar:

Dinamik rekabetçi ortamda küresel işletme faaliyetlerindeki karmaşıklığın en iyi şekilde kavranması. Temel yönetsel disiplinler ile stratejik ve operasyonel kararların finansal sonuçlar üzerinde yarattığı etkilerin anlaşılması. Paha biçilmez bir takım çalışması ve problem çözme deneyimi.

Uyarlanabilirlik:

Cesim Global Challenge farklı hedef gruplar ve iş deneyimi seviyelerine göre, içerik özelleştirme ve ayarlanabilir modüler karar alanı seçenekleri sunan, esnek bir uluslararası strateji oyunudur. Ayrıca sistem eğiticilere, pazar genel görünümleri üzerinde değişiklik yapma ve kendi özel vakaları ile kişiselleştirme imkanı da sunmaktadır.

Mevcut diller:

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Mandarin Çincesi, Rusça, Litvanca, Romence, Macarca.

Akademik referanslar:

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Londra İşletme Okulu, IESE, Fudan Üniversitesi, Aalto Üniversitesi Ekonomi Okulu, Renmin Üniversitesi, Leeds Üniversitesi, Grenoble Ecole de Management, Audencia İşletme Okulu, ESB Reutlingen, Hochschule Fulda.