Yöneticilikten Vizyoner Liderliğe

Büyük değişimler vizyon sahibi olan ve vizyonunu diğer insanlara iletebilen kişilerce gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimle, vizyoner liderlik modeli tüm yönleriyle değerlendirilecektir. Eğitim kapsamında ele alınacak genel konu başlıkları şöyledir:

  • Değişen dünyada ve yöneticiliğin dönüşümü sürecinde vizyoner liderlik
  • Bireyi yöneticilikten vizyoner liderliğe götürecek temel özellikler
  • Vizyoner liderliğin güçlü yönleri ve ilham verme
  • Vizyoner liderlikte karşılaşılabilecek zorluklar
  • Vizyoner liderliği benimsemek için atılabilecek adımlar
Yöneticilikten Vizyoner Liderliğe

Diğer Eğitimler