Yöneticiler için Pazarlama ve Müşteri Davranışları

İnsanların ürünlere ve hizmetlere nasıl tepki verdikleri, bu tepkilerin pazarlama ve satışlar üzerindeki etkilerini anlamak yöneticiler için büyük önem taşımaktadır; çünkü tüketici davranışlarını kavramak üretilen iş veya hizmetin pazarlanmasında kilit bir rol oynamaktadır. İşlenecek genel konu başlıkları şöyledir:

  • Tüketici veya alıcıların sergilediği tutumlar
  • Müşteri davranışını etkileyen faktörler
  • Tüketicinin satın alma sonrası davranışı
  • Müşteri memnuniyetini veya memnuniyetsizliği
  • Satın alma kararları, sosyal durumlar, kişisel duygular, değerler, hedefler
  • Geleceğin markalarının özelliği ve küresel marka oluşturma
  • B2B pazarlama
  • Dijital pazarlama
Yöneticiler için Pazarlama ve Müşteri Davranışları

Diğer Eğitimler