Yatırım Kararları Analizi (Finansal Fizibilite) ve Değerlendirme

Yatırım kararları alınırken yapılması gereken analizler ve değerlendirmeler ele alınacaktır. İşlenecek genel konu başlıkları şöyledir:

  • Sermaye maliyeti nedir? Nasıl hesaplanır?
  • Öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar
  • Sermaye maliyeti, yatırım kararlarında nasıl kullanılır?
  • Yatırım analizi
  • Proje/yatırım analizi yöntemleri
  • Geri Ödeme süresi yöntemi
  • İç getiri oranı yöntemi
  • Net bugünkü değer yöntemi
  • Yatırım kararları kısıtları
Yatırım Kararları Analizi (Finansal Fizibilite) ve Değerlendirme

Diğer Eğitimler