Veri Analizi, Karar Destek Süreç ve Sistemleri

Karar verme süreçlerinde verileri en etkin ve etkili şekilde kullanabilmek için yöneticilerin bilmesi gereken bilgi ve teknikler anlatılacaktır. İşlenecek genel konu başlıkları şöyledir:

  • Veri analizinin önemi ve örnekler
  • Veri analizi yaklaşımları ve süreci
  • Veri toplama yaklaşımları
  • İstatistiksel düşünme – istatistiğe neden ihtiyaç var?
  • İstatistiksel düşünme prensipleri
  • Örnekleme teknikleri
  • Veri analizinde problem türleri ve yöntemler
  • Betimleme (veri özetleme yaklaşımları)
  • Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri
  • Verilerin organize edilmesi ve sunulması

Veri Analizi, Karar Destek Süreç ve Sistemleri

Diğer Eğitimler