Ulusal ve Uluslararası Finansman Programlarına Proje Yazma ve Başvuru Süreci

Ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik sağlayan kuruluşların yürüttükleri programlar için izlenmesi gereken adımlar ve projenin yazım süreci anlatılacaktır. İşlenecek genel konu başlıkları şöyledir:

  • Proje geliştirme, hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri
  • Proje hazırlama pratik tekniklerini
  • Ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik sağlayan kuruluşlar ve yürüttükleri programlar
Ulusal ve Uluslararası Finansman Programlarına Proje Yazma ve Başvuru Süreci

Diğer Eğitimler