Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon

Bu eğitimle, katılımcıların teknoloji yönetimi uygulamalarındaki yeni trendlerin farkında olmaları ve katılımcılara inovasyon ile ilgili yeni iş modellerini keşfetme fırsatlarının sunulması amaçlanmaktadır. Ele alınacak genel konu başlıkları şöyledir:

  • Teknolojilerin kurumlara adaptasyonu ve etkin yönetimi
  • İnovasyonun gerektirdikleri
  • Merak, cesaret ve risk
  • Ekonomik gelişmede inovasyonun yeri
  • İnovasyon yönetimi
  • İnovasyonun türleri
  • Açık inovasyon ve ekosistem
  • İnovasyonun önündeki engeller
Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon

Diğer Eğitimler