Rekabetçi İş Stratejileri

Bir kuruluşun rakiplerine göre avantaj elde etmek için izleyebileceği rekabetçi iş stratejileri ve iyi uygulama örnekleri sunulacaktır. Ele alınacak genel konu başlıkları şöyledir:

  • Rekabet stratejileri oluşturma
  • Rekabet avantajlarının sürdürebilirliği
  • Maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileri
  • Rekabet avantajı sağlayan kaynaklar ve yetkinlikler
  • Piyasayı ve müşterileri anlama
  • Teknoloji trendleri

Rekabetçi İş Stratejileri

Diğer Eğitimler