Proje Yönetimi

Bir projenin planlanmasından yürütülüp sonlandırılmasına kadar gerekli olan uygun araç ve teknikler,  zaman ve mali stratejiler, başarıya ulaştıran faktörler, görev dağılımı, kaynak kullanımı, riskleri yönetebilme ve raporlama konuları değerlendirilecektir. Ele alınacak diğer konu başlıkları şöyledir:

  • Sistem yaklaşımı
  • Proje seçim modelleri ve stratejik proje yönetimi
  • Proje yönetiminde roller ve sorumluluklar
  • Proje yönetim metotları
  • PMI proje yönetim süreçleri
  • Entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, iletişim, risk yönetimi

Proje Yönetimi

Diğer Eğitimler