Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme

Bu eğitimle üretilen ürün ve hizmetlerin etkili şekilde ticarileştirilebilmesi için izlenmesi gereken yollar ve bilinmesi gereken haklar ele alınacaktır. İşlenecek genel konu başlıkları şöyledir:

  • Faydalı model
  • Lisanslama ve lisans hakları
  • Ticarileştirme örnekleri
  • Türk Patent ve Marka Kurumu
Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme

Diğer Eğitimler