Mühendislik Ekonomisi ve Finansal Okuryazarlık

Mühendislik ekonomisi konusunda farkındalığın arttırılması ve yöneticilerin finansal okuryazarlığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ele alınacak genel konu başlıkları şöyledir:

  • Temel finansal tablolar, tabloların yapısı ve tablolar arası ilişkiler
  • Bono ve tahvil değerleme
  • Hisse senedi değerleme
  • Sermaye maliyeti nedir? Nasıl hesaplanır?
  • Özkaynaklar ve yabancı kaynaklar maliyeti nasıl hesaplanır?
  • Sermaye maliyeti, yatırım kararlarında nasıl kullanılır?
Mühendislik Ekonomisi ve Finansal Okuryazarlık

Diğer Eğitimler