Kurumsallaşma, Stratejik Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

Kurumsallaşma, süreçlerin iyileştirilmesini kalıcı kılan ve devamlılığı olan bir süreçtir. Stratejik yönetim ise bir iş hedefine ulaşmak için gereken adımların şirket çapında uygulanmasıdır. Bu eğitimle kurumsallaşma sürecinde stratejik yönetim yaklaşımları tanımlanacak, stratejik yönetimuygulamaları örneklerle sunulacaktır. Ele alınacak genel konu başlıkları şöyledir:

  • Kurumsallaşma kavramı ve süreci
  • Aile şirketlerinde kurumsallaşma
  • Stratejik yönetim
  • Değişime karşı direnç
  • Kurumsal değişime dirençle başa çıkma yöntemleri
  • Organizasyonel değişime yönelik temel stratejiler
  • Kurumsallaşmanın önündeki engeller
  • Kurumsallaşma sürecinde gözetim, koordinasyon, görev ve sorumlulukların devredilmesi ve hesap verilebilirliği sağlayacak mekanizmalar
  • Stratejik yönetim sürecinde hedef belirleme, analiz etme, strateji oluşturma, uygulama ve takibi
  • Bu süreçte etkili olabilecek yönetim yaklaşımları

Kurumsallaşma, Stratejik Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

Diğer Eğitimler