Karar Verme Model ve Süreçleri

İş hayatında alınacak kararların belirlenmiş modeller çerçevesinde alınması için çeşitli karar verme modelleri uygulamalarla anlatılacaktır. İşlenecek genel konu başlıkları şöyledir:

  • Karar verme türleri
  • Çok kriterli karar verme aşamaları ve uygulama alanları
  • Çok kriterli karar verme yöntemleri
  • Ölçütlerin belirlenmesi
  • Sonuç ve değerlendirme
Karar Verme Model ve Süreçleri

Diğer Eğitimler