İş Süreçlerinin Dijital Yönetimi (Dijital Dönüşümün Başarılı Bir Uygulama Örneği)

İş süreçlerinin dijital dönüşümü, kurumda tüm çalışanların dâhil edilmesi gereken bir süreçtir. Bu eğitimde başarılı uygulama örnekleri kapsamlı bir biçimde ele alınacaktır. Konu başlıkları şunlardır:

  • Dijital dünyanın özellikleri
  • Yeni rakiplerimiz ve ortak özellikleri
  • Tüm yönleriyle iş süreçlerinin dijital dönüşümünde izlenmesi gereken süreçler
  • Gelişmiş teknolojileri kuruma entegre etme sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşılabileceği
  • Bu sürece destek olabilecek liderlik modelleri

İş Süreçlerinin Dijital Yönetimi (Dijital Dönüşümün Başarılı Bir Uygulama Örneği)

Diğer Eğitimler