İş Geliştirme, İşbirliği Yönetimi ve İş Ortaklığı Oluşturma

Çeşitli kurum ve kişilerle işbirliği kurulması ve bu işbirliklerinin sürdürülebilir şekilde yerleşik bir kültür halini alması için izlenmesi gereken süreçler değerlendirilecektir. Ele alınacak genel konu başlıkları şöyledir:

  • İş geliştirme
  • Satış geliştirme
  • İş geliştirme süreci
  • İş geliştirmenin değişimi ve gerektirdiği beceriler
  • İş geliştirme ve büyüme
  • Büyüme stratejileri
  • İşbirlikler ve ortaklıklar
İş Geliştirme, İşbirliği Yönetimi ve İş Ortaklığı Oluşturma

Diğer Eğitimler