Global Ekonomi ve Ekonomik Çevre

İşletmelerin kontrolü dışında olan ancak işletmelerin çalışma şeklini etkileyebilecek küresel faktörler ele alınacaktır. Değinilecek genel konu başlıkları şöyledir:

  • Uluslararası ekonomik çevrenin özellikleri, küreselleşme ve firmaların uluslararası ticari faaliyetleri
  • Dünya ekonomisine doğrudan yabancı yatırım için itici güç ve güdüler
  • Gruplandırma ve sektörlere göre doğrudan yabancı yatırımlardaki eğilimler ve küresel çapta uluslararası ticari faaliyetlerin değişen modelleri
  • Teknolojik değişimin ekonomik büyümeyi açıklamadaki rolü
  • Uluslararası ticaretin önündeki engeller ve bunların bölgeselleşme ve küreselleşmedeki rolleri
  • Hükümetlerin uluslararası ekonomideki rolü ve ev sahibi ülkeler ile çok uluslu işletmeler arasında ortaya çıkabilecek gerilimler
  • Küresel kurumlar ve uluslararası ekonomik çevreyi şekillendirmedeki rolleri
Global Ekonomi ve Ekonomik Çevre

Diğer Eğitimler