Fikirden Pazara Ürün Geliştirme

İş yerinde fikirlerin, inovatif ürün ve hizmetlerin kaybolmaması ve pazara girmelerinin sağlanması için bilinmesi gereken kritik noktalar sunulacaktır. Ele alınacak genel konu başlıkları şöyledir:

  • Ürün geliştirmenin temel adımları
  • Risk ödüllü feragat
  • Kaynak ayırma
  • Süreci destekleyecek liderlik yaklaşımı
  • İnovasyonları günlük operasyonlarla dengeleme
  • Ortaklık kurma yaklaşımı
Fikirden Pazara Ürün Geliştirme

Diğer Eğitimler