Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma

Bu eğitimle bireylerin en etkin şekilde kendini ifade edebilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar aktarılacaktır. İşlenecek genel konu başlıkları şöyledir:

  • İletişim becerileri
  • Sözlü iletişim teknikleri
  • İletişimde 4 altın kural
  • Topluluk karşısında sunum yapma
  • Konuşmada istenen mesajı net ve anlaşılır bir şekilde verme
  • Konuşmada hitap
  • Konuşmada mimik ve beden dili kullanımı
  • İnsan ve ilişki yönetiminde ikna
  • İkna etmenin/olmanın ön koşulları
  • Kendini doğru ifade etmede kelimelerin rolü
Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma

Diğer Eğitimler