ANKARA EĞİTİM PROGRAMI

Kurumsallaşma, Stratejik Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

05.09.2020

Kurumsallaşma, Stratejik Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

09.09.2020

Kurumsallaşma, Stratejik Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

12.09.2020

Kurumsallaşma, Stratejik Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

16.09.2020

Vizyoner Liderlik ve Yeni Normalde Yöneticilik

19.09.2020

Rekabetçi İş Stratejileri

30.09.2020

Kurumsallaşma ve İş Yönetimi

Eğitim Adı
Gün
Online (adet)
Yüz yüze (gün)
Açılış ve Program Hakkında Bilgilendirme
0,5
1
Yöneticilikten Vizyoner Liderliğe
1
0
1
Kurumsallaşma, Stratejik Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları
3
2
2
Rekabetçi İş Stratejileri
1
2
0
İş Süreçlerinin Dijital Yönetimi (Dijital Dönüşümün Başarılı Bir Uygulama Örneği)
2,5
1
2
Kalifikasyon Test ve Sertifikasyon
1
0
1
Dijital Dönüşüm ile Yönetim Becerilerinin Dönüşümü
0,5
1
0
Yöneticiler için Hukuk
1,5
1
1

Veriye Dayalı Karar Verme

Eğitim Adı
Gün
Online (adet)
Yüz yüze (gün)
Veri Analizi
2,5
1
2
Karar Verme Model ve Süreçleri
1,5
1
1

Fikirden Pazara Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi

Eğitim Adı
Gün
Online (adet)
Yüz yüze (gün)
Fikirden Pazara Ürün Geliştirme
1,5
1
1
İş Geliştirme, İşbirliği Yönetimi ve İş Ortaklığı Oluşturma
0,5
1
0
Yöneticiler için Pazarlama ve Müşteri Davranışları
1,5
1
1
Sözleşme Yönetimi ve Hukuku
1
0
1
Ulusal ve Uluslararası Finansman Programlarına Proje Yazma ve Başvuru Süreci
1,5
1
1
Proje Yönetimi
1,5
1
1

Finansal Yönetim

Eğitim Adı
Gün
Online (adet)
Yüz yüze (gün)
Global Ekonomi ve Ekonomik Çevre
0,5
1
0
Mühendislik Ekonomisi ve Finansal Okuryazarlık
1
0
1
Yatırım Kararları Analizi (Finansal fizibilite) ve Değerlendirme
3
2
2

Teknoloji Trendleri ve İnovasyon

Eğitim Adı
Gün
Online (adet)
Yüz yüze (gün)
Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon
2,5
1
2
Gelişen Teknoloji ve Kullanım Alanları
0,5
1
0
Patent Bilgisinin Stratejik Kullanımı
1
0
1
Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme
0,5
1
0

Kapanış

Eğitim Adı
Gün
Online (adet)
Yüz yüze (gün)
Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma (Bitirme Projeleri Sunumu Uygulaması)
1,5
1
1
Genel
33
11
22

*1 adet online program yarım gün olarak değerlendirilmektedir.

Eğitim Yeri

TÜBİTAK Başkanlık Binası

TÜBİTAK Başkanlık Binası, Feza Gürsey Salonu, Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Cd., No: 80 Çankaya

Eğitim Programı

SAHA MBA 2020 İstanbul ve Ankara eğitim programlarının tümünün yer aldığı dokümanı, kendinize ya da önerebileceğiniz kişilere gönderebilirsiniz.